Hifz Academy

Online platforma za učenje Kur'ana napamet sa primjenjenom metodom
hafiza Ahmeda BukvićaKontakt informacije: ViberWhatsApp

Izaberi svoj način pretraživanja Kur'ana

Al-Fatihah

Pristup

Broj sure: 1

Broj sure po redoslijedu objave: 5

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 1 do 1

Al-Baqarah

Krava

Broj sure: 2

Broj sure po redoslijedu objave: 87

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 2 do 49

Ali 'Imran

Imranova porodica

Broj sure: 3

Broj sure po redoslijedu objave: 89

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 50 do 76

An-Nisa

Žene

Broj sure: 4

Broj sure po redoslijedu objave: 92

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 77 do 106

Al-Ma'idah

Trpeza

Broj sure: 5

Broj sure po redoslijedu objave: 112

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 106 do 127

Al-An'am

Stoka

Broj sure: 6

Broj sure po redoslijedu objave: 55

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 128 do 150

Al-A'raf

Bedemi

Broj sure: 7

Broj sure po redoslijedu objave: 39

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 151 do 176

Al-Anfal

Plijen

Broj sure: 8

Broj sure po redoslijedu objave: 88

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 177 do 186

At-Tawbah

Pokajanje

Broj sure: 9

Broj sure po redoslijedu objave: 113

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 187 do 207

Yunus

Junus

Broj sure: 10

Broj sure po redoslijedu objave: 51

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 208 do 221

Hud

Hud

Broj sure: 11

Broj sure po redoslijedu objave: 52

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 221 do 235

Yusuf

Jusuf

Broj sure: 12

Broj sure po redoslijedu objave: 53

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 235 do 248

Ar-Ra'd

Grom

Broj sure: 13

Broj sure po redoslijedu objave: 96

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 249 do 255

Ibrahim

Ibrahim

Broj sure: 14

Broj sure po redoslijedu objave: 72

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 255 do 261

Al-Hijr

Hidžr

Broj sure: 15

Broj sure po redoslijedu objave: 54

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 262 do 267

An-Nahl

Pčele

Broj sure: 16

Broj sure po redoslijedu objave: 70

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 267 do 281

Al-Isra

Noćno putovanje

Broj sure: 17

Broj sure po redoslijedu objave: 50

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 282 do 293

Al-Kahf

Pećina

Broj sure: 18

Broj sure po redoslijedu objave: 69

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 293 do 304

Maryam

Merjema

Broj sure: 19

Broj sure po redoslijedu objave: 44

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 305 do 312

Taha

Taha

Broj sure: 20

Broj sure po redoslijedu objave: 45

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 312 do 321

Al-Anbya

Vjerovjesnici

Broj sure: 21

Broj sure po redoslijedu objave: 73

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 322 do 331

Al-Hajj

Hadždž

Broj sure: 22

Broj sure po redoslijedu objave: 103

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 332 do 341

Al-Mu'minun

Vjernici

Broj sure: 23

Broj sure po redoslijedu objave: 74

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 342 do 349

An-Nur

Svjetlost

Broj sure: 24

Broj sure po redoslijedu objave: 102

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 350 do 359

Al-Furqan

Furkan

Broj sure: 25

Broj sure po redoslijedu objave: 42

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 359 do 366

Ash-Shu'ara

Pjesnici

Broj sure: 26

Broj sure po redoslijedu objave: 47

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 367 do 376

An-Naml

Mravi

Broj sure: 27

Broj sure po redoslijedu objave: 48

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 377 do 385

Al-Qasas

Kazivanje

Broj sure: 28

Broj sure po redoslijedu objave: 49

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 385 do 396

Al-'Ankabut

Pauk

Broj sure: 29

Broj sure po redoslijedu objave: 85

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 396 do 404

Ar-Rum

Bizantinci

Broj sure: 30

Broj sure po redoslijedu objave: 84

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 404 do 410

Luqman

Lukman

Broj sure: 31

Broj sure po redoslijedu objave: 57

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 411 do 414

As-Sajdah

Padanje ničice

Broj sure: 32

Broj sure po redoslijedu objave: 75

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 415 do 417

Al-Ahzab

Saveznici

Broj sure: 33

Broj sure po redoslijedu objave: 90

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 418 do 427

Saba

Saba

Broj sure: 34

Broj sure po redoslijedu objave: 58

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 428 do 434

Fatir

Stvoritelj

Broj sure: 35

Broj sure po redoslijedu objave: 43

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 434 do 440

Ya-Sin

Jasin

Broj sure: 36

Broj sure po redoslijedu objave: 41

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 440 do 445

As-Saffat

Redovi

Broj sure: 37

Broj sure po redoslijedu objave: 56

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 446 do 452

Sad

Sad

Broj sure: 38

Broj sure po redoslijedu objave: 38

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 453 do 458

Az-Zumar

Skupovi

Broj sure: 39

Broj sure po redoslijedu objave: 59

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 458 do 467

Ghafir

Vjernik

Broj sure: 40

Broj sure po redoslijedu objave: 60

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 467 do 476

Fussilat

Objašnjenje

Broj sure: 41

Broj sure po redoslijedu objave: 61

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 477 do 482

Ash-Shuraa

Dogovaranje

Broj sure: 42

Broj sure po redoslijedu objave: 62

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 483 do 489

Az-Zukhruf

Ukras

Broj sure: 43

Broj sure po redoslijedu objave: 63

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 489 do 495

Ad-Dukhan

Dim

Broj sure: 44

Broj sure po redoslijedu objave: 64

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 496 do 498

Al-Jathiyah

Oni koji kleče

Broj sure: 45

Broj sure po redoslijedu objave: 65

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 499 do 502

Al-Ahqaf

Ahkaf

Broj sure: 46

Broj sure po redoslijedu objave: 66

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 502 do 506

Muhammad

Muhammed

Broj sure: 47

Broj sure po redoslijedu objave: 95

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 507 do 510

Al-Fath

Pobjeda

Broj sure: 48

Broj sure po redoslijedu objave: 111

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 511 do 515

Al-Hujurat

Sobe

Broj sure: 49

Broj sure po redoslijedu objave: 106

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 515 do 517

Qaf

Kaf

Broj sure: 50

Broj sure po redoslijedu objave: 34

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 518 do 520

Adh-Dhariyat

Oni koji pûšū

Broj sure: 51

Broj sure po redoslijedu objave: 67

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 520 do 523

At-Tur

Gora

Broj sure: 52

Broj sure po redoslijedu objave: 76

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 523 do 525

An-Najm

Zvijezda

Broj sure: 53

Broj sure po redoslijedu objave: 23

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 526 do 528

Al-Qamar

Mjesec

Broj sure: 54

Broj sure po redoslijedu objave: 37

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 528 do 531

Ar-Rahman

Milostivi

Broj sure: 55

Broj sure po redoslijedu objave: 97

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 531 do 534

Al-Waqi'ah

Događaj

Broj sure: 56

Broj sure po redoslijedu objave: 46

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 534 do 537

Al-Hadid

Gvožđe

Broj sure: 57

Broj sure po redoslijedu objave: 94

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 537 do 541

Al-Mujadila

Rasprava

Broj sure: 58

Broj sure po redoslijedu objave: 105

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 542 do 545

Al-Hashr

Progonstvo

Broj sure: 59

Broj sure po redoslijedu objave: 101

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 545 do 548

Al-Mumtahanah

Provjerena

Broj sure: 60

Broj sure po redoslijedu objave: 91

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 549 do 551

As-Saf

Bojni red

Broj sure: 61

Broj sure po redoslijedu objave: 109

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 551 do 552

Al-Jumu'ah

Petak

Broj sure: 62

Broj sure po redoslijedu objave: 110

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 553 do 554

Al-Munafiqun

Licemjeri

Broj sure: 63

Broj sure po redoslijedu objave: 104

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 554 do 555

At-Taghabun

Samoobmana

Broj sure: 64

Broj sure po redoslijedu objave: 108

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 556 do 557

At-Talaq

Razvod braka

Broj sure: 65

Broj sure po redoslijedu objave: 99

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 558 do 559

At-Tahrim

Zabrana

Broj sure: 66

Broj sure po redoslijedu objave: 107

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 560 do 561

Al-Mulk

Vlast

Broj sure: 67

Broj sure po redoslijedu objave: 77

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 562 do 564

Al-Qalam

Kalem

Broj sure: 68

Broj sure po redoslijedu objave: 2

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 564 do 566

Al-Haqqah

Čas neizbježni

Broj sure: 69

Broj sure po redoslijedu objave: 78

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 566 do 568

Al-Ma'arij

Stepeni

Broj sure: 70

Broj sure po redoslijedu objave: 79

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 568 do 570

Nuh

Nuh

Broj sure: 71

Broj sure po redoslijedu objave: 71

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 570 do 571

Al-Jinn

Džinni

Broj sure: 72

Broj sure po redoslijedu objave: 40

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 572 do 573

Al-Muzzammil

Umotani

Broj sure: 73

Broj sure po redoslijedu objave: 3

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 574 do 575

Al-Muddaththir

Pokriveni

Broj sure: 74

Broj sure po redoslijedu objave: 4

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 575 do 577

Al-Qiyamah

Smak svijeta

Broj sure: 75

Broj sure po redoslijedu objave: 31

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 577 do 578

Al-Insan

Vrijeme

Broj sure: 76

Broj sure po redoslijedu objave: 98

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 578 do 580

Al-Mursalat

Poslani

Broj sure: 77

Broj sure po redoslijedu objave: 33

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 580 do 581

An-Naba

Vijest

Broj sure: 78

Broj sure po redoslijedu objave: 80

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 582 do 583

An-Nazi'at

Oni koji čupaju

Broj sure: 79

Broj sure po redoslijedu objave: 81

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 583 do 584

Al-Inshiqaq

Cijepanje

Broj sure: 84

Broj sure po redoslijedu objave: 83

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 589 do 589

Al-Buruj

Sazviježđa

Broj sure: 85

Broj sure po redoslijedu objave: 27

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 590 do 590

At-Tariq

Danica

Broj sure: 86

Broj sure po redoslijedu objave: 36

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 591 do 591

Al-A'la

Svevišnji

Broj sure: 87

Broj sure po redoslijedu objave: 8

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 591 do 592

Al-Ghashiyah

Teška nevolja

Broj sure: 88

Broj sure po redoslijedu objave: 68

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 592 do 592

Al-Fajr

Zora

Broj sure: 89

Broj sure po redoslijedu objave: 10

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 593 do 594

Al-Balad

Grad

Broj sure: 90

Broj sure po redoslijedu objave: 35

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 594 do 594

Ash-Shams

Sunce

Broj sure: 91

Broj sure po redoslijedu objave: 26

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 595 do 595

Al-Layl

Noć

Broj sure: 92

Broj sure po redoslijedu objave: 9

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 595 do 596

Ad-Duhaa

Jutro

Broj sure: 93

Broj sure po redoslijedu objave: 11

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 596 do 596

Ash-Sharh

Širokogrudnost

Broj sure: 94

Broj sure po redoslijedu objave: 12

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 596 do 596

At-Tin

Smokva

Broj sure: 95

Broj sure po redoslijedu objave: 28

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 597 do 597

Al-'Alaq

Ugrušak

Broj sure: 96

Broj sure po redoslijedu objave: 1

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 597 do 597

Al-Qadr

Noć Kadr

Broj sure: 97

Broj sure po redoslijedu objave: 25

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 598 do 598

Al-Bayyinah

Dokaz jasni

Broj sure: 98

Broj sure po redoslijedu objave: 100

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 598 do 599

Az-Zalzalah

Zemljotres

Broj sure: 99

Broj sure po redoslijedu objave: 93

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 599 do 599

Al-'Adiyat

Oni koji jure

Broj sure: 100

Broj sure po redoslijedu objave: 14

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 599 do 600

Al-Qari'ah

Smak svijeta

Broj sure: 101

Broj sure po redoslijedu objave: 30

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 600 do 600

At-Takathur

Nadmetanje

Broj sure: 102

Broj sure po redoslijedu objave: 16

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 600 do 600

Al-'Asr

Vrijeme

Broj sure: 103

Broj sure po redoslijedu objave: 13

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 601 do 601

Al-Humazah

Klevetnik

Broj sure: 104

Broj sure po redoslijedu objave: 32

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 601 do 601

Al-Fil

Slon

Broj sure: 105

Broj sure po redoslijedu objave: 19

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 601 do 601

Quraysh

Kurejšije

Broj sure: 106

Broj sure po redoslijedu objave: 29

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 602 do 602

Al-Ma'un

Davanje u naruč

Broj sure: 107

Broj sure po redoslijedu objave: 17

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 602 do 602

Al-Kawthar

Mnogō dobro

Broj sure: 108

Broj sure po redoslijedu objave: 15

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 602 do 602

Al-Kafirun

Nevjernici

Broj sure: 109

Broj sure po redoslijedu objave: 18

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 603 do 603

An-Nasr

Pomoć

Broj sure: 110

Broj sure po redoslijedu objave: 114

Mjesto objavljivanja: Medina

Stranice: od 603 do 603

Al-Masad

Plamen

Broj sure: 111

Broj sure po redoslijedu objave: 6

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 603 do 603

Al-Ikhlas

Iskrenost

Broj sure: 112

Broj sure po redoslijedu objave: 22

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 604 do 604

Al-Falaq

Svitanje

Broj sure: 113

Broj sure po redoslijedu objave: 20

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 604 do 604

'Abasa

Namrštio se

Broj sure: 80

Broj sure po redoslijedu objave: 24

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 585 do 585

At-Takwir

Prestanak sjaja

Broj sure: 81

Broj sure po redoslijedu objave: 7

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 586 do 586

Al-Infitar

Rascjepljenje

Broj sure: 82

Broj sure po redoslijedu objave: 82

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 587 do 587

Al-Mutaffifin

Oni koji pri mjerenju zakidaju

Broj sure: 83

Broj sure po redoslijedu objave: 86

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 587 do 589

An-Nas

Ljudi

Broj sure: 114

Broj sure po redoslijedu objave: 21

Mjesto objavljivanja: Mekka

Stranice: od 604 do 604